Sectoraal akkoord kleinhandel (PC 201 en 202.01)

Door: Marc Verboom | Op: 25/07/2017

Begin juli is het nieuwe sectorakkoord 2017 - 2018 voor de kleinhandel ondertekend

De kleinhandel groepeert de werknemers van PC 201 (zelfstandige kleinhandel = levensmiddelenbedrijven die minder dan 20 werknemers en andere winkels die minder dan 50 werknemers tewerkstellen) en PSC 202.01 (middelgrote voedingsmiddelenbedrijven = levensmiddelenbedrijven met maximum één bijhuis en tussen 20 en 50 werknemers).

Een samenvatting van de belangrijkste punten van het akkoord:

Loonsverhoging: vanaf 1 augustus 2017 worden de barema's en reële lonen verhoogd met 20 euro bruto per maand bij een voltijdse tewerkstelling (pro rata voor deeltijdsen).

Een snellere overgang naar categorie 2 in PC 201: voor de werknemers van de bedrijven met minder dan 20 werknemers gebeurt de overgang naar baremacategorie 2 na 6 maanden (i.p.v. 12 maanden) anciënniteit.

Gedaan met de discriminatie van de jongeren in PC 201 en 202.01: vanaf 1 januari 2018 zullen voor de werknemers tussen 16 en 20 jaar dezelfde barema's gelden als voor de oudere werknemers. Er zal wel een specifiek barema ingevoerd worden voor studenten en leerlingen met leercontract.

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,22 naar 0,23 euro per kilometer.

Daarnaast is er een verlenging van de stelsels SWT (brugpensioen):
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep;
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits een lange loopbaan van ten minste 40 jaar.

Dit is gekoppeld aan de plicht om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar in 2017 en 61 jaar in 2018.

Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met zorgmotief (zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging voor zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot 21 jaar) wordt uitgebreid van 48 naar 51 maanden.

Een landingsbaan (halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties of vermindering met 1/5) is mogelijk vanaf 55 jaar op voorwaarde van een lange loopbaan van ten minste 35 jaar, een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid of indien de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Verhoging van de tussenkomst voor crèche en buitenschoolse opvang: de tussenkomst wordt opgetrokken van 520 naar 780 euro per jaar. Geen overbodige luxe voor werknemers met kinderen in de kleinhandel die vaak moeten schipperen tussen moeilijke en variabele uurroosters en een wankel evenwicht tussen privé en werk).

Qua opleidingen moeten de bedrijven gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent geven in 2017 en 2018. Een doorlichting van de opleidingen in de sector en een verder groeipad in aantal dagen maakt deel uit van verder onderzoek.

Naast deze punten zijn werkgevers en vakbonden het eens geworden over een gemeenschappelijk voornemen om te praten over thema's die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de sector. De komende 2 jaar zullen 3 werkgroepen de thema's arbeidskwaliteit en flexibiliteit, opleidingen en de herinschakeling na langdurige ziekte bespreken.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek