Sectoraal akkoord handel (PC 202, 311 en 312)

Door: Marc Verboom | Op: 24/07/2017

Eind juni zijn de onderhandelingen in PC's 202, 311 en 312 uitgemond in een sectorakkoord.

Dit sectorakkoord geldt voor alle zogenaamde geïntegreerde winkels en voor meer dan 100.000 werknemers. Hiertoe behoren winkels zoals Carrefour, Delhaize, Colruyt, Brico, Inno, Aldi, Lidl, Hema, H&M, ... Dit akkoord is de uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) en de hieruit voortvloeiende loonnorm.

Een koopkrachtverhoging van 25 euro bruto, en dit vanaf 1 juli 2017, op de barema's, reële lonen en sectorale minima. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de barema's en lonen ten gevolge van de anciënniteit en/of beroepservaring en de indexering. Er wordt een pro rata berekend in functie van de wekelijkse arbeidsduur. 

In december 2017 wordt eveneens een éénmalige brutopremie van 70 euro uitbetaald aan alle werknemers in dienst op 30 november 2017. Ook hier pro rata volgens de wekelijkse arbeidsduur.
 
Daarnaast is er een verlenging van de stelsels SWT (brugpensioen):
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep;
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits 35 jaar loopbaan of zwaar beroep;
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits een lange loopbaan van ten minste 40 jaar.

Dit is gekoppeld aan de plicht om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar in 2017 en 61 jaar in 2018.

Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met zorgmotief (zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging voor zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot 21 jaar) wordt uitgebreid van 48 naar 51 maanden.

Een landingsbaan (halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties of vermindering met 1/5) is mogelijk vanaf 55 jaar op voorwaarde van een lange loopbaan van ten minste 35 jaar, een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid of indien de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Vanaf 1 januari 2018 kan ook het niet-uitvoerend winkelpersoneel (cat. 5), met uitzondering van de store manager, ook gebruik maken van de vermindering met 1/5 in het kader van een landingsbaan (tot nu toe was dit uitgesloten).

De aanvullende sectorale premie bij een halftijdse vermindering, ten bedrage van 148,74 euro, blijft gelden vanaf 60 jaar en vanaf 55 jaar (zie hierboven).

De premie voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in door Kind en Gezin erkende structuren wordt verhoogd tot 3 euro per dag (i.p.v. 2 euro), met een maximum per jaar van 600 euro (i.p.v. 400 euro) per ouder en per kind.

Vanaf 2018 zal het bedrag van de syndicale premie verhoogd worden tot 145 euro (voltijds).

Qua opleidingen moeten de bedrijven gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent geven.

Daarnaast zullen andere belangrijke thema's in de komende twee jaar via werkgroepen op sectorvlak onderzocht worden. Het gaat om:
  • werkbaar werk tijdens de volledige loopbaan;
  • veiligheid in de winkels;
  • functieclassificatie;
  • herinschakeling van langdurig zieken;
  • arbeidsorganisatie (openingstijden, zondagarbeid, studentenarbeid, ...).

Er staan dus heel wat belangrijke debatten op stapel de komende twee jaar.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek