Vlaamse e-commerce

Door: Marc Verboom | Op: 26/06/2017

Fake nieuws versus realiteit

De sector van de e-commerce is aan een sterke opmars bezig in Vlaanderen. Gaat het nu om kledij, meubelen, speelgoed of fietsmateriaal: heel wat mensen ontdekten ondertussen het gemak om met een paar muisklikken iets online te bestellen en dat enkele dagen later thuis geleverd te zien.

Desondanks lezen we geregeld doemberichten in de pers over hoe slecht het gesteld is met de e-commerce in Vlaanderen en bij uitbreiding België. Duizenden jobs en miljarden euro's omzet zouden naar het buitenland vloeien.

Laten we even stilstaan bij de feiten. Die vinden we in het recente SERV-advies over de stand van zaken van de e-commerce in ons land. Hieruit blijkt namelijk dat het lang niet zo slecht gaat met de sector. We doen 5 opvallende vaststellingen:
  1. het aandeel burgers dat ooit een online aankoop deed, steeg in Vlaanderen tussen 2006 en 2014 van 23% naar 65%. Hiermee scoort Vlaanderen hoger dan het EU28-gemiddelde (57%) en het EU15-gemiddelkde (60%).
  2. het aandeel kopers bij leveranciers uit eigen land steeg in Vlaanderen van 63% in 2008 tot 83% in 2014. Hiermee ligt Vlaanderen iets onder het EU28-gemiddelde (88%) en EU15-gemiddelde (87%), maar het duidt er wel op dat de ruime meerderheid van de Vlaamse online shoppers hun aankopen bij Vlaamse bedrijven doet.
  3. van de omzet van de Belgische ondernemingen is 22,3% afkomstig uit elektronische handel. Hiermee scoort België hoger dan het EU-gemiddelde van 17%.
  4. het aandeel van de totale omzet afkomstig uit e-commerce hangt nauw samen met de omvang van de onderneming: het aandeel is heel wat groter bij grote en middelgrote ondernemingen (31%) dan bij kleine ondernemingen (8,75%). 
  5. volgens de Global Retail Index (een maatstaf van consultancybedrijf A.T. Kearney om aan te geven hoe aantrekkelijk een land is voor de online markt) bevindt België zich op de 9de plaats in de wereldranglijst en op een 4de plaats binnen de EU28. Daarmee steekt het Nederland (13de plaats wereldwijd en 5de plaats EU28) voorbij als attractieve e-commercemarkt.

Hieruit kan op zijn minst geconcludeerd worden dat Vlaanderen (en bij uitbreiding België) niet "achterloopt" inzake e-commerce. Sterker, we scoren regelmatig hoger dan het Europees gemiddelde, en dit ondanks een andere vaststelling van de SERV, namelijk het totaal gebrek aan e-commercebeleid op Vlaams niveau.

De vraag is dan: waar komen die doemberichten vandaan? De oorzaak is in de eerste plaats te zoeken in het constante lobbywerk van belangengroepen en handelsfederaties als Comeos, wiens voornaamste doel het drukken van de loonkosten binnen de sector is. De negatieve berichtgeving moet vooral de indruk wekken dat de "starre arbeidsvoorwaarden" een rem zetten op de economische ontwikkeling in de sector ... en dat er weer geflexibiliseerd moet worden.

Deze berichtgeving kadert in een specifieke agenda en heeft niets te maken met de realiteit. Sterker nog, de doemberichten zorgen zelf voor een negatieve beeldvorming die investeerders dreigt af te schrikken. Zo stelden enkele grote logistieke spelers recent in De Tijd dat het dringend tijd werd om te beginnen focussen op de sterktes van de Vlaams e-commerce willen we niet opgezadeld zitten met een structureel perceptieprobleem bij buitenlandse investeerders.

Of om het met de woorden van Dirk Lannoo, vice CEO van Katoen Natie uit datzelfde artikel te zeggen: "België is het mekka van de e-commerce. De sector zou beter die boodschap verspreiden in plaats van voortdurend op de zwakke punten te wijzen."« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek