Ontwerpakkoord APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 02/06/2017

Geldig voor ruim 420.000 bedienden en kaderleden

Ontwerpakkoord bereikt. Nog voor te leggen aan de achterban ...

Ruim 420.000 bedienden en kaderleden in meer dan 50.000 bedrijven uit het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (of PC 200) hebben zicht op een koopkrachtverhoging van 1,1% en dit vanaf 1 oktober 2017. Hiermee wordt de maximale loonmarge voorzien in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2017 - 2018 volledig ingevuld. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de barema's en lonen ten gevolge van de anciënniteit en/of beroepservaring.

Deze verhoging van de bruto lonen kan in de ondernemingen (eventueel) omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel (aan werkgeverskost van 1,1%) en dit voor 1 oktober 2017.
In bedrijven met syndicale afvaardiging via een ondernemingsakkoord, in bedrijven zonder syndicale vertegenwoordiging informeert de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent de omzetting en toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

 
Daarnaast is er een verlenging van de stelsels SWT (brugpensioen):
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep en mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 mits een lange loopbaan van ten minste 40 jaar en mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met zorgmotief (zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging voor zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot 21 jaar) voor bedienden met ten minste 5 jaar anciënniteit wordt uitgebreid van 48 naar 51 maanden voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019.

Een landingsbaan (halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties of vermindering met 1/5) is mogelijk vanaf 55 jaar op voorwaarde van een lange loopbaan van ten minste 35 jaar, een zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid en mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming. Dit voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De aanvullende sectorale premie blijft gelden voor een landingsbaan 1/5 vanaf 60 jaar en vanaf 55 jaar (zie hierboven) mits 2 jaar anciënniteit en op voorwaarde dat de landingsbaan start voor 31 december 2018.

De tussenkomst in het woon-werkverkeer met eigen vervoer geldt vanaf 1 januari 2018 voor iedereen beneden een bruto jaarloon van 27.750 euro (i.p.v. 26.250 euro).

De bestaande afspraken inzake opleidingen voor de periode 2016 - 2017 worden verlengd met één jaar. Voor eind 2017 moeten besprekingen uitmonden in een akkoord voor 2019 en nadien over het aantal opleidingsdagen, de procedure en de inhoud ervan.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek