Werkgevers logistiek (PC 226) plegen woordbreuk

Door: Marc Verboom | Op: 04/04/2003

Sociale onrust in de logistieke sector na afspringen onderhandelingen over nieuw sectoraal akkoord

De havenbedrijven, transport- en logistieke bedrijven stellen een kleine 40.000 bedienden tewerk. De bedrijven en hun bedienden ressorteren onder het paritaire comitť voor de bedienden uit de internationale handel, transport en aanverwante activiteiten (PC 226). De meest bekende bedrijven zijn onder meer Hessenoordnatie, Katoennatie, Maersk, Ahlers, P&O, Nike, DHL, UPS, Ziegler, Exel, Frans Maas, Schenker, Van Gend & Loos, Aviapartner. Naast de heel grote bedrijven bestaat de sector uit vele KMO'S.

De onderhandelingen over een nieuwe sectorale CAO voor de periode 2003 - 2004 zijn donderdag 3 april abrupt afgesprongen. Op 19 maart bereikten de onderhandelaars nochtans een ontwerpakkoord met als belangrijkste punten:
  • koopkracht: verhoging van de barema's en reŽle lonen met Ä 15 op 1/2/2004 en met Ä 15 op 1/10/2004 bovenop de normale indexverhogingen;
  • tijdskrediet: verlenging van de maximale duur tot 4 jaar;
  • tijdskrediet: extra-vergoeding via het Sociaal Fonds voor 4/5 vanaf 50 jaar en voor halftijdse onderbreking vanaf 55 jaar;
  • brugpensioen: behoud brugpensioenleeftijd vanaf 58 jaar en halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar;
  • toeslagen: verplicht vastleggen van toeslagen voor ploegen- en nachtarbeid en weekendwerk via een bedrijfsovereenkomst;
  • vorming: gemiddeld 3 dagen professionele opleiding over 2 jaar;
  • anciŽnniteitsverlof: bijkomende anciŽnniteitsdag vanaf 25 jaar anciŽnniteit.
De vakbonden verdedigden dit ontwerpakkoord bij hun achterban en kregen een mandaat om op 3 april over te gaan tot ondertekening van het ontwerpakkoord.

Groot was de ontsteltenis van de vakbonden te moeten vaststellen dat de werkgevers geen mandaat hadden om het onderhandelde sectorakkoord te ondertekenen. De werkgevers gingen niet meer akkoord met de loonsverhoging zoals opgenomen in het ontwerpakkoord. De eerste schijf van Ä 15, voorzien op 1/2/2004, wensen zij alleen nog toe te passen voor de bedienden die volgens het sectorbarema worden betaald (niet op de reŽle lonen). De betaling van de tweede schijf van Ä 15, voorzien voor 1/10/2004, wensen zij te laten afhangen van de indexevolutie. De werkgevers plegen dus woordbreuk.

De vakbonden hebben de houding van de werkgevers verworpen. We aanvaarden niet dat men op een gegeven woord terugkomt. We wensen bovendien geen ingrepen in de loonsvorming en index. Loonsverhogingen moeten worden toegepast:
  • zowel op het barema als op de reŽle lonen;
  • en bovenop de indexering en baremieke verhogingen.
De vakbonden hebben de verzoeningsprocedure ingezet.

De sociale onrust in de bedrijven groeit en is nog moeilijk te vermijden. Acties worden niet uitgesloten, zeker als de gevraagde verzoening geen resultaat oplevert.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek