Moet de werkgever bij ontslag het loon voor feestdagen betalen ?

Wanneer je ontslagen wordt (behalve bij ontslag om dringende reden) moet de werkgever naast de andere tegoeden (bv. loon lopende maand, pro rata eindejaarspremie, afrekening vakantiegeld, ...) ook het loon betalen voor de feestdagen die binnen een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst vallen (op voorwaarde dat je nog niet in dienst bent bij een andere werkgever).

Indien je in dienst was tussen 15 dagen en 1 maand moet de werkgever 1 feestdag betalen die valt binnen 14 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Indien je langer dan 1 maand in dienst was moet de werkgever alle feestdagen betalen die binnen 30 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst vallen.

Voorbeeld : je bent in dienst van de werkgever sedert 1 januari 2006 en wordt ontslagen. Je laatste werkdag is 15 december 2007. De werkgever dient ook de feestdag van 25 december 2007 (Kerstmis) en 1 januari 2008 (Nieuwjaar) te betalen.

De betaling van de feestdag(en) na het einde van de arbeidsovereenkomst moet echter slechts gebeuren op voorwaarde dat je nog niet in dienst bent bij een andere werkgever (want dan betaalt deze nieuwe werkgever deze feestdag(en)). Gezien deze voorwaarde zullen de meeste werkgevers de feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst niet spontaan betalen. Indien je binnen de periode dat je recht hebt op de betaalde feestdag(en) geen ander werk hebt zal je om de betaling van deze feestdag(en) bij je ex-werkgever moeten verzoeken (mits overhandiging van het bewijs van werkloosheid).