Wat doe ik als mijn werkgever failliet gaat?

Jaarlijks gaan enkele duizenden ondernemingen in faling. De werknemers blijven dan verweesd achter.

Er zal vrij vlug een curator aangesteld worden door de Rechtbank van Koophandel. Hij handelt in opdracht van de schuldeisers de faling af. Hij kan ook op zoek gaan naar overnemers om de activiteit verder te zetten. Als werknemer ben je één van de schuldeisers, naast vadertje staat (achterstallige belastingen en RSZ, ...), de leveranciers, de banken, ...

De curator zal je vragen binnen een vrij korte termijn een schuldvordering in te dienen. Want allicht heb je nog één en ander te goed van je werkgever. Het kan gaan om achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, overuren, maaltijdcheques, ... en je hebt ook recht op de normale ontslagvergoeding.

Nadat de curator alle schuldvorderingen van alle schuldeisers binnen heeft en na de eventuele verkoop van activa (gronden, gebouwen, inboedel), kan hij een balans opmaken. Ofwel kunnen alle schuldeisers betaald worden (hetgeen zelden of nooit voorkomt), ofwel kan hij dit niet (hetgeen in de meeste falingen het geval is). Indien de curator niet alle tegoeden aan de werknemers kan betalen, dient het dossier aan het Fonds voor Sluitingen van Ondernemingen te worden overgemaakt. Hier stelt zich voor veel bedienden en kaderleden een probleem, want het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen komt maar tussen voor een maximum bedrag van 24.000 euro (2008).

Het opstellen van een dergelijke schuldvordering is een vrij technische bedoening. Hiermee kan onze Dienst Sociaal Recht je helpen (zie Contact). Maak liefst op voorhand een telefonische afspraak want het opmaken van een dergelijk dossier vergt heel wat tijd. Breng je arbeidsovereenkomst en alle loonstroken van het voorbije en lopende jaar en een klevertje van de mutualiteit mee. De medewerkers van de Dienst Sociaal Recht zullen je schuldvordering opstellen en indienen bij de curator, instaan voor alle contacten met de curator en zullen tevens, indien nodig, het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen inschakelen.

Het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen betaalt ook de wettelijke sluitingsvergoeding. Deze bedraagt 136,57 euro (2008) per jaar anciënniteit in de onderneming (met een maximum van 20 jaar). De werknemers van 45 jaar en ouder hebben hierbovenop recht op hetzelfde bedrag (136,57 euro) per leeftijdsjaar boven 45 jaar.