Nuttige links

BBTK Nationaal:

ABVV federaal
Algemene Centrale
Algemene Centrale der Openbare Diensten
BBTK federaal
Centrale der Metaalindustrie van België
Centrale Voeding - Horeca - Diensten
Interrégionale Wallonne FGTB

Diensten:

CEVORA: Vormingscentrum ANPCB
LOGOS: Vormingscentrum PC 226
sociaal fonds PC 218: sociaal fonds ANPCB


Financiën:

Elanplus - Opleidingsfonds van de banksector
FOPAS: opleidingsfonds verzekeringssector 


Industrie:

IPV: vormingsinstituut voedingsnijverheid
VIBAM: vorming in de metaalsector provincie Antwerpen


Sociaal nieuws:

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)
F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Het vroegere Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, nu Federale OverheidsDienst.
Nationale Arbeidsraad (NAR)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Vlaamse administratie werkgelegenheid