Welke dienstverlening biedt onze Dienst Sociaal Recht ?

BBTK Mechelen beschikt over een volwaardige Dienst Sociaal Recht, waar ieder lid terecht kan met individuele problemen rond zijn of haar arbeidssituatie.

 • Heb je nog vakantiegeld van je werkgever tegoed?
 • Twijfel je aan de hoogte van je brugpensioenuitkering ?
 • Wordt je eindejaarspremie niet uitbetaald?
 • Word je niet betaald volgens de weddeschaal van de sector?
 • Heeft de arbeidsongevallenverzekering je dossier afgewezen?
 • Ben je betrokken bij een faillissement?
 • Weigert je werkgever een formulier C4 af te leveren?
 • Denk je recht te hebben op een hogere opzeggingsvergoeding?
 • Heeft de RVA je ten onrechte een schorsing opgelegd?
 • Betaalt het interimkantoor je in tegenstelling tot de vaste krachten geen maaltijdcheques?
 • Wanneer heb je recht op tijdskrediet?


Kom dan langs op de zittingsuren (zie Contact). Eén van onze medewerkers zal je dan verder helpen. De dienstverlening gaat van informatie verstrekken, het opmaken van een dossier, de tussenkomst bij de werkgever om te komen tot een minnelijke schikking of bij één van de instellingen van de sociale zekerheid (RVA, RIZIV, RVP, ...) tot en met de verdediging voor de Arbeidsrechtbank, het Arbeidshof of de Rechtbank van Koophandel. Voor het pleiten doen we beroep op een gespecialiseerde advocaat of een ervaren syndicaal pleiter.
Per jaar behandelt de Dienst Sociaal Recht meer dan 600 individuele dossiers. Na tussenkomst bij de werkgever, een sociale zekerheidsinstelling of na uitspraak van de rechtbank worden jaarlijks enkele honderdduizenden euro gerecupereerd voor de leden. Geld dat de werkgevers anders in hun zakken zouden stoppen.
De dienstverlening van de Dienst Sociaal Recht is volledig gratis voor trouwe leden, ook wanneer je dossier moet gepleit worden voor de Arbeidsrechtbank of het Arbeidshof (tenzij we de zaak verliezen). Sluit je pas aan als het probleem zich stelt dan betaal je een forfaitair bedrag aan dossier- en gerechtskosten.
Stel een bezoek aan de Dienst Sociaal Recht niet te lang uit. Er zijn immers in alle gevallen wettelijke verjaringstermijnen vastgelegd die niet mogen overschreden worden!!! Vooral in RVA-zaken moet men rekening houden met zeer korte periodes waarin men beroep kan aantekenen tegen een beslissing van de administratie. Eens deze termijnen overschreden kunnen ook wij niets meer doen.